Nr 431 Squadron RCAFRSS

Nr 431 Squadron RCAF

Nr 431 Squadron RCAF

Dölj kartan
- Mannheim, Tyskland
Mannheim
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar320
Vickers Wellington X (HE379 SE-H) på uppdrag till Mannheim 1943-04-17
-, Düsseldorf, Tyskland
Düsseldorf
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar350
Vickers Wellington X (HE392 SE-L) på uppdrag till Düsseldorf 1943-06-12
-, Mulheim, Tyskland
Mulheim
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar270
Vickers Wellington X (HE394 SE-V) på uppdrag till Mulheim 1943-06-23
-, Duisburg, Tyskland
Duisburg
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar313
Vickers Wellington X (HE440 SE-Y) på uppdrag till Duisburg 1943-05-13
-, Köln, Tyskland
köln
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar276
Vickers Wellington X (HE443 SE-O) på uppdrag till Koln 1943-06-29
-, Duisburg, Tyskland
Duisburg
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar411
Vickers Wellington X (HE476 SE-Z) på uppdrag till Duisburg 1943-04-27
-, Duisburg, Tyskland
Duisburg
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar307
Vickers Wellington X (HE503 SE-S) på uppdrag till Duisburg 1943-03-27
-, Düsseldorf, Tyskland
Düsseldorf
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar566
Vickers Wellington X (HE990 SE-Z) på uppdrag till Düsseldorf 1943-05-26
-, Krefeld, Tyskland
Krefeld
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar290
Vickers Wellington X (HF518 SE-J) på uppdrag till Krefeld 1943-06-22
-, Düsseldorf, Tyskland
Düsseldorf
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar251
Vickers Wellington X (HF543 SE-P) på uppdrag till Düsseldorf 1943-06-12
-, Stuttgart, Tyskland
Stuttgart
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar371
Vickers Wellington X (HZ357 SE-S) på uppdrag till Stuttgart 1943-04-15
-, Köln, Tyskland
köln
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar292
Vickers Wellington X (LN284 SE-Q) på uppdrag till Koln 1943-07-04
-, Stuttgart, Tyskland
Stuttgart
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar471
Vickers Wellington X / XI (HZ256 HD-) på uppdrag till Stuttgart 1943-04-15
-, Wuppertal, Tyskland
Wuppertal
Stad | Area
Datum
Statuskoordinat Platsen är i en (i närheten av en) stad eller stad
träffar289
Vickers Wellington XI (HF804 SE-B) på uppdrag till Wuppertal 1943-06-25